Download EDIZ_1.ZIP

EDIZ V1.0

ZIP/ARJ/LHA LZH/DMS/EXE NFO/TXT DIZ EXTRACTER Allows to extract the FILE_ID.DIZ from ANY .ZIP, .ARJ, .LHA, .LZH, .DMS, .EXE, .NFO, .TXT files and rename it in filename.diz. Permette di estarre il FILE_ID.DIZ da tutti i .ZIP, .ARJ, .LHA, .LZH, .DMS, .EXE, .NFO, .TXT file e lo rinomina in filename.diz.

File Size: 16.77 KB

Files contained in this archive

  • EDIZENG.DOC
  • FILE_ID.DIZ
  • EDIZ.EXE